YABANCI DİLİM TÜRKÇE

Home / YABANCI DİLİM TÜRKÇE

 

Yabancı Dilim Türkçe serisinde her kitap bir düzey içindir. Her bir kitap düzeyine uygun dilbilgisi öğretimi ve alıştırmaları, düzeyine uygun okuma metinleri,
düzeyine uygun dinleme metinleri içerir.

Yabancı Dilim Türkçe serisinde her bir kitapta ait olduğu düzeyde öğretilmesi ve/veya öğrenilmesi gereken dilbilgisi, öncelikleri göz önünde bulundurularak belirli bir sırayla verilmiştir.  

Kitapların sözcük dağarcığı düzeylerine uygun olarak seçilmiştir.

  Select Books: *

  Name Surname:*

  Phone:*

  E-mail:*

  Country:

  Piece:

  Message & Address: