İtalyanca Kursu

Home / İtalyanca Kursu

Dilmer’in diğer bölümleri gibi İtalyanca Bölümü’nün dil öğretim etkinliklerinde de, dünyada yeterliği ve geçerliği kanıtlanmış modern dil öğretim yaklaşım ve yöntemlerinden “iletişimsel yaklaşım ve yöntem” uygulanır. Bu yöntemde aslolan; öğrenciye dilbilgisini ihmal etmeden, onu bir araç olarak kullanmak yoluyla “dinlediğini anlama”, “ konuşma”, “okuduğunu anlama” ve “yazma” diye bilinen dört temel dil becerisini edindirmektir.

Böylelikle Dilmer’de öğrencinin; temel düzeylerden yüksek düzeylere değin ”okuma”, “dinleme”, “konuşma” ile “yazma”  olarak belirlenen ve dili öğrendiği sırada elde etmesi gerekli olan asal öğrenme alanlarındaki üstün becerileri eşit oranda kazanması bir beceri kullanma aracı olan “dilbilgisi”nin aracılığıyla sağlanır.

Ayrıca dil öğretimi alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek; bulunup uygulamaya sunulmuş en yeni, en ileri teknikler incelenip İtalyanca öğretimine uyarlanarak Dilmer’deki Yabancı Dil Olarak İtalyanca Öğretimi daha da geliştirilmeye çalışılır.

 

Kullanılan Kitap: Qui Italia

Kur Sayısı: 10

Kur Süresi: Her kur 2 ay (48 saat)

* Kurların içeriği ile ilgili genel bilgi aşağıda belirtildiği gibidir.

İtalyan alfabesi, okunuş özellikleri, tanışmada kullanılan kalıplar,sayılar, haftanın günleri, aylar, mevsimler.

Al Corso di Lingua ( Dil kursunda ) : Selamlaşma, tanışma, kendini tanıtma, birine soru sorma.

Essere ve Avere fiillerinin şimdiki zaman çekimleri, sıfat ve isimlerin tekil-çoğul, dişil-eril durumları, belirtili belirtisiz artikeller.

Vita Quotidiana ( Günlük Yaşam ) : Evini tarif etme, diğer insanlardan da evlerini tarif etmelerini isteme, saati sorma ve söyleme, teşekkür etme, teşekküre cevap verme.

Şimdiki zamanda fiil çekimi, belirtili-belirtisiz artikeller

Attivita della settimana ( Haftalık aktivite ), Abitudini ( Alışkanlıklar ) : Kendinden, alışkanlıklardan bahsetme, gün sorma, davet etme, daveti kabul yada reddetme, şüphenin ifade edilmesi.

Potere, volere, dovere, andare, venire, uscire fiillerinin zamanda çekilmesi.

Vacanze ( Tatiller ) : Anlatma, anlatmalarını isteme, kibarca bir şey sorma.

Geçmiş zaman, isim ve sıfatların çoğul halleri, yer zarfı CI

Istruzione e carriera ( Eğitim ve kariyer ) : Plan yapma, tahminde bulunma, söz verme, telefonda biriyle konuşma, telefona cevap verme.

Basit ve geçmiş gelecek zaman, sıra sayı sıfatları, birleşik yer edatları.

Le cose Proprie ( Sahip olunan şeyler ), La Famiglia ( Aile ) : Bir şeyin kime ait olduğunu sorma, sahip olunan şeylerden bahsetme, ailesini anlatma, üzüntü ve neşeyi ifade etme.

İyelik sıfatları ve zamirleri, işaret sıfatları ve zamirleri, bello ( güzel ) sıfatıImage

Abituduni quotidiane ( Gündelik alışkanlıklar ) : Gündelik alışkanlıklarını anlatma, yardım teklif etme, yardımı kabul ya da reddetme.

Dönüşlü fiiller.

Ricordi ( Hatıralar ) : Anlatma, tarif etme, hatırlama

Imperfetto : Geçmiş zaman ( yapıyordum ), Trapassato Prossimo : miş’li geçmiş zaman

Negozi ( Dükkanlar ), Vestiario ( Elbise ) : Bir harekette bulunmaya karar verme, bir ricada bulunma, şüpheyi ifade etme, itiraz etme

Dolaysız zarflar, Ne zamir parçacığıImage

Tempo Libero ( Boş zaman ), Interessi culturali e artisti ( Kültürel ve sanatsal faaliyetler )

Yargıları ifade etme

Dolaylı zarflar, piacere fiili

Mass Media ( Madya ) : Bir arzuyu ifade etme, kibarca bir şey sorma, tavsiyede bulunma

Şart kipi ( Modo condizionale ) , bazı isimlerin çoğul hali

Mezzi di trasporto ( Ulaşım araçları ), Sport ( Spor ) : Karşılaştırma yapm, onayladığını, onaylamadığını, şüpheyi ifade etme

Sıfatın dereceleri, mukayese etme, göreceli üstünlük, kesin üstünlük, birleşik zarflarImage

Salute e Benessere ( Sağlık ) : Emir vermek, yol göstermek, bilgi vermek, tavsiye istemek, izin vermek, birisinden bir işi yapmasını istemek

Natura ( Doğa ), Citta’e campagna ( Şehir ve köy ) : Onaylamadığını göstermek

Pronomi relativi : İlgi zamirleri, ci ve ne’nin kullanımı

Musica ( Müzik ) : Anlatma

Passato Remoto : Di’li geçmiş zaman, Alterazione : Küçültme-Büyütme ekleri

Inquinamento Ambiantale ( Çevre kirliliği ) : Bir Şüpheyi ifade etme, kişisel bir fikri ifade etme, bir arzuyu ifade etme, hipotez kurma

Dilek kipi, Şartlı cümleler

fatti di cronaca ( Önemli haberler ), Prodotti tipici (Tipik ürünler ) :

Anlatma, tarif etme, bilgi verme

Edilgen cümleler ( La forma passiva )

Gente ( İnsanlar ), Fatti Curiosi ( İlginç Olaylar ) : Anlatma, Şaşırdığını ifade etme

Modi indefiniti : Belirsizlik cümleleri, Gerundio : zarf fiil, Infinito : mastar, Participio : sıfat fiil

İşlenmiş olan konuların genel bir tekrarı, bütün gramer konularıyla ilgili alıştırmalar, çeşitli metinlerin okunup çözümlenmesi, pratiğe yönelik aktiviteler.

Kurs Günleri Kurs Saatleri Haftalık Kurs Saatleri Toplam Saat Kurs Süresi

AKŞAM

Haftaiçi 2 Gün 19.00-21.50 6 48 8 Hafta

HAFTA SONU

C.Tesi-Pazar 10.00-12.50 6 48 8 Hafta
C.Tesi-Pazar 13.00-15.50 6 48 8 Hafta
C.Tesi-Pazar 14.00-16.50 6 48 8 Hafta

 

* Öğrenci ve öğretmenlere %10 indirim.

* Kurslarda kur tekrarı %50 indirimlidir.

8 HAFTALIK PROGRAM

(NORMAL PROGRAM)

2 ARALIK 2019

6 OCAK 2020

3 ŞUBAT 2020

2 MART 2020

30 MART 2020

27 NİSAN 2020

1 HAZİRAN 2020

29 HAZİRAN 2020

4 AĞUSTOS 2020

31 AĞUSTOS 2020

5 EKİM 2020

2 KASIM 2020

30 KASIM 2020

 

*Dilmer’de resmi tatil ve dini bayramlarda ders yapılmaz.

Dilmer tarafından online Yabancı Dil Olarak Türkçe ve yabancı dil dersleri düzenlenmektedir. Bu derslerde online dersler için uygun sayıyı aşmayacak guruplar oluşturulup, konusunda uzman öğretmenlerimiz tarafından yazılı, görsel ve işitsel materyaller kullanılarak yüz yüze derslere eş değer dersler verilir.

Ayrıca Dilmer, talep üzerine özel guruplar ve bir’e bir online özel dersler düzenler.

Dilmer, devam eden online derslerimize hemen katılmak isteyen öğrenci adaylarına online seviye belirleme sınavı yapar ve uygun guruba katılmasını sağlar.

 

BAŞVURU FORMU

Lütfen İsminizi Yazınız
Lütfen e-posta adresinizi yazınız
Lütfen telefon numaranızı yazınız
Lütfen istediğiniz seviyeyi seçin